Video Club Duiven
Home
Over ons
Programma
VCD Contactgegevens
VCD leden in actie
Links en tips
VCD en privacy

 PRIVACYBELEID VCD 

De VCD hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de VCD dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De VCD houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid uit onderstaande download staat beschreven welke principes de VCD hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de VCD waarin persoonsgegevens voorkomen. 

 

PRIVACYBELEID VCD.pdf
Download

 

PRIVACY REGLEMENT VCD

Het bestuur van de VCD, hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de VCD worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. De VCD is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. Dit privacyreglement in onderstaande download is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de VCD. Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de VCD met uw gegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen via het bestuur van de VCD.

 

PRIVACYREGLEMENT VCD.pdf
Download